Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa– podstawowe prawo hydro- i aerostatyki określające siłę wyporu. Nazwa prawa wywodzi się od jego odkrywcy Archimedesa z Syrakuz.

Wersja współczesna: Na ciało zanurzone w płynie (cieczy, gazie lub plazmie) działa pionowa, skierowana ku górze siła wyporu. Wartość siły jest równa ciężarowi wypartego płynu. Siła ta jest wypadkową wszystkich sił parcia płynu na ciało.

Stara wersja prawa: Ciało zanurzone w cieczy lub gazie traci pozornie na ciężarze tyle, ile waży ciecz lub gaz wyparty przez to ciało.

Legenda głosi, że król Syrakuz zwrócił się do Archimedesa, aby ten zbadał, czy korona, którą wykonał dla Hierona II pewien syrakuzański złotnik, zawiera tylko złoto, czy jest to jedynie pozłacane srebro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archimedes długo nad tym rozmyślał, aż wreszcie pewnego razu w czasie kąpieli w wannie poczuł jak w miarę zanurzania się w wodzie ciężar jego ciała się zmniejsza. Oszołomiony swoim odkryciem, wyskoczył z wanny i z okrzykiem Eureka! (Heureka, gr. „znalazłem”)nago wybiegł na ulicę i udał się do króla.

 XVI-wieczna ilustracja przedstawiająca Archimedesa biorącego kąpiel
Po otrzymaniu odpowiedniej wartości dla ciężaru właściwego korony Archimedes porównał ją z ciężarem właściwym czystego złota – okazało się, że korona nie była z niego wykonana.

 

 

 

 

 

 

Prawo Archimedesa - gęstość ciała jest mniejsza od gęstości cieczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Areometr przyrząd służący do wyznaczania gęstości cieczy.
Areometr po zanurzeniu w cieczy pływa po jej powierzchni w pozycji pionowej.
Głębokość, na jaką się zanurza dolna część areometru wynika z różnicy między ciężarem areometru a ciężarem wypartej przez areometr cieczy.
Znając masę i objętość areometru, na podstawie głębokości, na jaką się zanurzył i w oparciu o prawo Archimedesa można w przybliżeniu obliczyć gęstość analizowanej cieczy.

Areometr